Föreningsstugan

Som medlem i Svinningeudds Tomtägareförening kan du hyra stugan för 200:- per tillfälle. Stugan har ett 40-tal möjliga sittplatser och det finns en projektorduk.

Stugan kan även hyras av grannföreningarna i närområdet om syftet är medlemsmöten.
Då är avgiften 800:- per tillfälle.

Stugan hyrs inte längre ut till privatpersoner som inte är medlemmar i Tomtägareföreningen.

Stugvärd är Britta Dahlin tel 070-4830202,

Notera att om stugan hyrs för fest så ska rimlig tystnad iakttas efter kl 24.00 med hänsyn till ett flertal närboende.

Stugans historia i närtid:

Föreningsstugan renoverades och bygges ut 2016-2017. Vi i styrelsen och många medlemmar tycker stugan blev jättefin. Vissa förbättringar sker fortfarande. I början av 2019 glasades delar av verandan in och Internet med WiFi har installerats.