Svinningeudds Tomtägareförening

Svinningeudds Tomtägareförening U.P.A.
ansvarar för förvaltningen av den gemensamma mark och anläggningar som föreningen äger. Det är till exempel badet och stugan vid Björnholmsvägens slut. Föreningen äger även naturskogen som gränsar mot Västerskärsringens område.

Föreningen äger även båtbryggorna vid Resarö ström samt vid badplatsen och fiberstomnätet i området. För att få nyttja båtbryggorna och fibernätet krävs ett kontinuerligt medlemskap i Svinningeudds Tomtägareförening.

Stadgar SvTF antagna 2023

Lämna ditt förslag till kommande årsmötet!