Fibernät

Fibernätet inom Svinningeudd

Det viktigaste:

  • Svinningeudds Tomtägareförening äger ett fibernät inom Svinningeuddsområdet. Nätet drivs av Teknikbyrån (IP-Only)
  • Tomtägareföreningen har en anslutningsavgift för fiber på 15.000 Kr per hushåll.
    Kostnader därutöver kan tillkomma om nätet måste dras fram till nybildad fastighet.
  • Fastigheter som var medlemmar i tomtägareföreningen när fibernätet installerades har
    tillgång till EN fiberanslutning utan anslutningsavgift till föreningen.
  • För att nyttja fiberanslutningen måste hushållet vara medlem i tomtägareföreningen under hela perioden då fiberanslutningen utnyttjas.  (årsavgift f.n. 500:-)

Bakgrund

Svinningeudds tomtägareförening lät installera ett eget fibernät inom Svinningeudd  i samband med att vägarna grävdes upp för VA-installationer av Roslagsvatten åren 2013/2014. Initialt drogs fibernätet fram till alla då existerande fastigheters tomtgräns/avlämningspunkt, varefter de som ville aktivera fiberanslutningen hade att själva låta förlägga fiberrör vidare på den egna tomten och in i huset. Efter det att nätet initialt färdigställdes har ett antal nytillkommande fastigheter också anslutits.

Nuläge

Fibernätet är i drift sedan flera år och har fungerat bra med få störningar. Teknikbyrån (som numera är en del av IP-Only) ansvarar både för framdragning av fiberrör till nya fastigheter, samt installation av fiber i kanalisationen och inkoppling och drift av den aktiva utrustningen som installeras i huset. Teknikbyrån ansvarar också för att de tjänster som de förmedlar såsom Internet och TV kan nås. Om du får problem efter att du fått utrustningen installerad skall du vända dig till Teknikbyråns support:
http://www.teknikbyran.se/

Nyanslutning till Svinningeudds fibernät

Svinningeudds fibernät finns inom Svinningeudds tomtägareförenings vägnät (Svinningeuddsvägen, Björnkärrsvägen, Björnholmsvägen och Lisa Bökers väg).

Fastigheter som var medlemmar i föreningen 2013/2014 och redan har ett fiberrör vid tomtgränsen:

Kontakta föreningen på fiber@svinningeudd.se. och meddela att befintligt fiberrör avses tas i bruk. Kontakta Teknikbyrån/IP-Only och beställ installation. Förlägg (eller låt förlägga) fiberrör mellan avlämningspunkten och in i huset. (se tips nedan). Teknikbyrån sköter resten. Ev kostnad för egen rörförläggning samt Teknikbyråns anslutningskostnad och tjänsteabonnemangen tillkommer.  Ingen speciell avgift läggs till föreningen, men fastighetsägaren måste vara medlem under den tid fibern utnyttjas.

Nytillkomna fastigheter:

Fastigheter som inte var medlemmar i Tomtägereföreningen 2013/2014 när nätet installerades är välkomna att ansöka om att ansluta till Svinningeudds Tomtägareförenings fibernät. Avgiften per fastighet/hushåll är idag 15 000 Kr per anslutning. Om nätet inte redan är framdraget till en nybildad fastighet eller nätet i närområdet är fullbelagt kan kostnader för grävning i föreningens mark tillkomma för fastighetsägaren.

Kontakta föreningen på fiber@svinningeudd.se. Till anslutningsavgiften kommer installationskostnad och ev. tjänster som tillhandahålls av föreningens kommunikationsoperatör, Teknikbyrån AB (IP-only). Observera att fastigheten/hushållet måste vara medlem i Svinningeudds Tomtägareförening under hela perioden då fiberanslutningen utnyttjas. Om medlemsavgiften inte betalas har föreningen rätt att avbryta inkopplingen.

Teknikbyråns bestallningsblankett Akersberga (2016)

Installationstips  (mest relaterat till egen fiberrördragning från avlämningspunkten till huset)