Kontakt

Medlemsärenden såsom adressändring, frågor eller synpunkter:

medlem@svinningeudd.se

Vägfrågor:

vagar@svinningeudd.se
 (Anders Hedlund 0704242408)

Andra ärenden:

info@svinningeudd.se

Ordförande

Carina Granqvist, Svinningeuddsvägen 1,  076-199 79 34


Grannföreningar:

Västerskärsringen

Svinninge tomtområde