Kontakt

Svinningudds Tomtägareförening UPA

Medlemsärenden, frågor eller synpunkter (ej frågor kring vägar):

medlem@svinningeudd.se

Bryggfrågor:

bryggan@svinningeudd.se

Ekonomifrågor:

kassor@svinningudd.se

Ordförande Svinningeudds Tomtägareförening UPA
Jan Saare, Svinningeuddsvägen 32,  070 444 07 31


Svinningeudds Samfällighet (Vägförening)

vagar@svinningeudd.se
 (Vägfogde: Anders Hedlund 0704242408)

Övriga frågor kring samfälligheten

info@svinningeudd.se

Ekonomifrågor Samfälligheten

ekonomi@svinningudd.se
Ordförande Svinningeudds Samfällighetsförening
interim Ord. Jan Saare


Grannföreningar:

Västerskärsringen

Svinninge tomtområde