Möteshandlingar Årsstämmor 2020

Kallelse_2_foreningar_2020

Möteshandlingar uppdaterade per 2020-05-25

PGA ATT STÄMMORNA HÅLLS UTOMHUS OCH DET KAN VARA SVÅRT ATT FÅ TILL LÄTTLÄSTA PRESENTATIONER MED PROJEKTOR SÅ UPPMANAS MEDLEMMARNA ATT LÄSA PÅ I FÖRVÄG.  DÄRFÖR PUBLICERAR VI I ÅR REDAN NU BILD-PRESENTATIONERNA MED DET SAMLANDE MATERIALET FÖR VARJE MÖTE.  PRINTA GÄRNA SJÄLVA INTRESSANTA DELAR.

Möteshandlingar Svinningeudds Tomtägares Förening u.p.a. (SvTF)  Årsstämma söndag 2020-05-31 kl 11:00

Dagordning_Tomtägareföreningen_2020

Verksamhetsberättelse SVTF 2019 inkl budgetförslag 2020

Revisionsberättelse Tomtägarföreningen 2019

SvTF Proposition och Motion Årsmöte 2020

Årsmötespresentation SvTF 2020 inkl valberedningens förslag

Protokoll Årsmöte svtf ej underskrift

SvTf årsmöte signerat


Möteshandlingar Svinningeudds Samfällighetsförening
(SvS) Årsstämma  2020-05-31 kl ca 12:30

Dagordning_Samfällighetsföreningen_2020

Förvaltningsberättelse och Ekonomi SvS 2019 inkl budgetförslag 2020

Revisionsberättelse Samfällighetsföreningen 2019

Proposition och Motion SVS årsstämma 2020

Presentation årsstämma SVS 2020 inkl valberedningens förslag

Protokoll Svinningeudds samfällighet 2020 ej underskrivet 

Årsmöte SvS signerat