Utfärdade tillstånd för tunga transporter via Svinningeuddsvägen

Samtliga transporter över 4 ton måste ha ett utfärdat tillstånd och finnas med i denna lista. Om det inte finns tillstånd får man inte åka in i området via Svinningeuddsvägen.

Det är också oerhört viktigt att de tunga fordonen framförs i max gångfart i vårt område..

Tillstånd antal          Adress                           Syfte                             Giltighet 

30             Svinningeuddsv  12          Fyllnadsmtrl.                            21-236

1             Havsuddsvägen 3             mtrl. transp                                20-23/6

1               Svinningeuddsv 27            kranbil                                       21-22/6