Utfärdade tillstånd för tunga transporter via Svinningeuddsvägen

Samtliga transporter över 4 ton måste ha ett utfärdat tillstånd och finnas med i denna lista. Om det inte finns tillstånd får man inte åka in i området via Svinningeuddsvägen.

Det är också oerhört viktigt att de tunga fordonen framförs i max gångfart i vårt område..

Tillstånd antal          Adress                           Syfte                             Giltighet 

10               Lisa Bökers väg            8-10   div mtrl                                3/5-30/5

1               Svinningeuddsv 58                  grusbil                             30/5-2/6

1              Västerskärsringen  36                DHL                                     5/6

1              Svinningeuddsv. 14F             Grustransp.                         5-9/6