Utfärdade tillstånd för tunga transporter via Svinningeuddsvägen

Samtliga transporter över 4 ton måste ha ett utfärdat tillstånd och finnas med i denna lista. Om det inte finns tillstånd får man inte åka in i området via Svinningeuddsvägen.

Det är också oerhört viktigt att de tunga fordonen framförs i max gångfart i vårt område..

Tillstånd antal          Adress                           Syfte                             Giltighet 

20                Lisa Bökers väg            8-10  Fyllnadsmrtl,Borttransport sten    30/1-14/2

1                  Havsuddsvägen 1                  Transport                                       31/1-3/2