Installation, tips, frågor och svar

HET 3109
Inkopplingsanvisning till ”fiberdosan”. Enheten kommer att monteras platt sittande mot innerväggen och täcka ingångshålet för fibern.
Inomhusnod CTS HES

Bladet som delades ut om hur du gräver ner fiberslangen på din egen tomt. Information om tomtgrävning vid fiberinstallation