Fiber, Detaljplaner

Här finner du material och information om de projekt som är på gång i vårt område Svinningeudd, men även det som händer i kring oss.

Huvudmannaskapet för vägnätet kommer från 2016 att övergå till Svinningeudds Samfällighetsförening.

  • Föreningens vägnät som försörjer fler än en fastighet är nu asfalterat.
  • Under 2016 kommer ett nytt vägbelysningsnät med nya armaturer att installeras.

Alla detaljplaner som berör föreningens område har nu vunnit laga kraft. Den sista, Björnkärrsvägen vann lagakraft under hösten 2015.

Fibernätet har sedan driftsättningen fungerat med endast ett fåtal kortare avbrott.