Parkering inom Svinningeudd

Parkering inom Svinningeudd

  • Parkering ska i första hand ske inom den egna fastigheten.
  • Parkera alltid med hänsynstagande till andra boende och trafikanter, även utryckningsfordon måste kunna komma fram.
  • Vid badviken får parkering inte ske, där finns både en vändzon och infarter till privata fastigheter som måste respekteras, men i och urlastning får naturligtvis ske. P-platser i närheten finns på Lisa Bökers väg samt vid båtbryggan.
  • Vid båtbryggan ska parkering ske ordnat med kylaren mot det röd-vita staketet. Endast tillfällig uppställning av båttrailers i samband med sjösättning/upptagning får ske och då på samma sida som rampen, men utan att blockera tillfarten till rampen.
Det här inlägget postades i Förstasida, Vägar. Bokmärk permalänken.