Svinningeudds Samfällighetsförening, Tillstånd tung transport 230925.


Fastighet/adress

Datum


Tillfälligt tillstånd för enstaka transporter via Samfällighetens vägnät.
(Svinningeuddsvägen, Björnkärrsvägen, Björnholmsvägen, Lisa Bökers
väg och Jaktvägen)


Vi färd över föreningens vägnät med tung last skall högsta hastigheten
vara 15 km/h. Extra försiktighet skall gälla vid passage av farthinder.
Observera att infart med kopplat släp (lastbil med släp, semitrailers,
långtradare) är förbjuden. Då vägbredden i kombination med backar och
skarpa kurvor finns stor risk att ekipaget fastnar, viker sig eller att
vägkanter kollapsar. Omlastning till enkel lastbil måste göras.
Fastighetsägaren ansvarar fullt ut för att dels rapportera eventuella
skador som uppkommer i samband med transporter till fastigheten och
kostnader för att åtgärda dessa. Se information och aktuella
kontaktuppgifter på www.svinningeudd.se.


/Vägfogden, Svinningeudds Samfällighetesförening
vagar@svinningeudd.s

Det här inlägget postades i Utfärdade tillstånd. Bokmärk permalänken.