Runt omkring

Här hittar du mångsidig information om samhället, inklusive återvinningsnyheter, polismeddelanden, grannsamverkan och annat intressant som omger vår gemenskap.

  • Grannsamverkan

    Inbrottsinformation från polisen. Inför din kommande resa delar vi med viktiga säkerhetstips från polisen Mats Hessler, Lokalpolisområde Södra Roslagen.

  • Förpackningsåtervinning

    Regeringen beslutade sommaren 2022 om betydande förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Denna reform innebär omfattande förändringar för kommunerna, inklusive ansvar för insamling och separering av förpackningar. Läs vidare för att förstå de centrala hållpunkterna och hur det påverkar dig som villaägare.