Samfälligheten

  • Välkomna till Samfällighetens Årsstämma 2024

    Kallelse till årsstämma Datum: 10 april 2024Plats: Föreningsstugan, SvinningeuddTid: kl. 19.00 Svinningeudds samfällighetsförening inbjuder härmed till årsstämma. Alla medlemmar i Svinningeudds samfällighetsföreningen är välkomna! De som inte kan närvara men…

  • Inga tunga transporter är tillåtna pga vägförhållanden.

    Vänligen respektera detta. Överträdelser kommer att faktureras fastighetsägarna eller leda till åtal. Detta gäller även transporter till fastigheter inom Västerskärsringen, Kaptenshöjden och Athos väg. Överträdelse kommer att debiteras med förhöjd…

  • Omförrättningen

    Få aktuell information om den avslutade lantmäteriförrättningen med en ny utfartsrätt och justering av andelstalen. Beslutet innebär ökad ägarandel och förändringar i ersättningarna för de berörda fastigheterna.