Viktig information!

Vi går in i en period då vägen är extra känslig och kommer därför att vara restriktiva med tillstånd för tunga transporter.

Om det behövs kommer vägen att stängas av för samtlig tung trafik under en period. Detta framgår i vår förrättning och är en säkerhetsåtgärd som kan bli aktuell för att skydda vägen.

Vänliga hälsningar Styrelsen

—————————————————————————-

Här under publiceras signerat protokoll från extrastämma 21-01-09 samt bilaga 1 med informationspunkterna.

sign protokoll extrastämma

Bilaga 1 ligger i kallelsen

Kallelse extrastämma SVS 210109

———————————————————————————————————–


Regler för tunga transporter och byggtrafik

Samfälligheten inför från 2020-02-01 förbud mot trafik överstigande
max 4 ton bruttovikt i Svinningeudds vägnät. Dispens kan sökas av fastighetsägare som behöver en tyngre transport. Fastighetsägaren ska informera sina förare om vad som gäller.
Generell dispens ges för räddningstjänst, renhållningsfordon, snöröjning och bud.

För byggtrafik tas en avgift ut i proportion till planerad mängd transporter i samband med att dispens ges.       Läs mer och hitta kontaktuppgifter <HÄR>.

——————————————————————————————————

Kalendarium

2022-04-23 Städdag kl:9-12 Vi möts vid föreningsstugan

2022-04-23 SvTf årsmöte i föreningsstugan kl: 13,00

2022-04-25 SvS årsstämma kl: 18,30 i föreningsstugan

2022-10-01 Städdag kl: 9-12 Vi möts vid föreningsstugan

/Styrelsen i respektive förening

———————————————————————————————————

Båda styrelserna når du på styrelsen@svinningeudd.se eller info@svinningeudd.se


Tomtägareföreningens stadgar (beslutade 2018-03-24)

Samfällighetens stadgar (beslutade 2015-12-03)


========================================================

Tomtägareföreningens Plusgirokonto är 25 17 78 – 7
Vägsamfällighetens Plusgirokonto är 86 52 09 –1

(ange alltid vem inbetalaren är och vad betalningen avser)