Viktig information!

Vi vill uppmärksamma alla bilister i området att iaktta extra försiktighet. Vår gemensamma väg är inte enbart för bilister utan även för gångare och cyklister. Vi ska alla samsas om vägområdet på ett säkert sätt.

Det pågår en del byggnationer i området och som alla vet krävs det tillstånd för tung trafik som belastar våra vägar. Givna tillstånd publiceras här på hemsidan under ”utfärdade tillstånd”, till höger i bild.

Vänliga hälsningar Styrelsen


Protokoll från SVTF extrastämma

——————————————————————————————————————–

Regler för tunga transporter och byggtrafik

Samfälligheten inför från 2020-02-01 förbud mot trafik överstigande
max 4 ton bruttovikt i Svinningeudds vägnät. Dispens kan sökas av fastighetsägare som behöver en tyngre transport. Fastighetsägaren ska informera sina förare om vad som gäller.
Generell dispens ges för räddningstjänst, renhållningsfordon, snöröjning och bud.

För byggtrafik tas en avgift ut i proportion till planerad mängd transporter i samband med att dispens ges.       Läs mer och hitta kontaktuppgifter <HÄR>.

——————————————————————————————————

Kalendarium

2023-01-21 Kl: 13.00 Extrastämma för Svinningeudds Tomtägareförening i föreningsstugan. Kallelse har gått ut till samtliga medlemmar via mail och för de som saknar detta istället per post.

2023-04-17 SvS Årsstämma kl: 18.00

2023-04-22 Städdag kl: 9.00 samling vid föreningsstugan

2023-04-22 SvTf Årsmöte kl:13.30 i föreningsstugan

———————————————————————————————————

Båda styrelserna når du på styrelsen@svinningeudd.se eller info@svinningeudd.se


Tomtägareföreningens stadgar (beslutade 2018-03-24)

Samfällighetens stadgar (beslutade 2015-12-03)


========================================================

Tomtägareföreningens Plusgirokonto är 25 17 78 – 7
Vägsamfällighetens Plusgirokonto är 86 52 09 –1

(ange alltid vem inbetalaren är och vad betalningen avser)