Nya sopkärl.

Kommunen skriver:
”Kommunfullmäktige fattade den 17 juni beslut om att införa fastighetsnära insamling av restavfall, matavfall, returpapper samt förpackningar. För småhus som exempelvis villa, radhus, parhus kommer nuvarande kärl ersättas med två stycken fyrfackskärl. För flerbostadshus och samfälligheter kommer nuvarande insamling kompletteras för att möjliggöra förpackningsinsamling.”

Snart kan du sortera ditt hushållsavfall hemma

Vi vill här också påminna om att sopkärl endast får stå i vägområdet eller på Tomtägareföreningens mark i dirket samband med hämntningsdag.