Aktuellt

Här hittar du information som är relevant för stunden.

  • Förslag till Årsstämma i Tomtägareföreningen

    Här hittar du alla förslag till årsstämman: styrelsens propositioner samt en motion från en av våra medlemmar.

  • Kallelse till Årsstämma i Tomtägareföreningen

    Svinningeudds Tomtägareförening välkomnar dig till vår årsstämma. Här finner du all information relaterad till mötet, inklusive dagordning och ekonomiska rapporter.

  • Omförrättningen

    Få aktuell information om den avslutade lantmäteriförrättningen med en ny utfartsrätt och justering av andelstalen. Beslutet innebär ökad ägarandel och förändringar i ersättningarna för de berörda fastigheterna.