Om Föreningarna

Svinningeudds Tomtägareförening förvaltar gemensam mark och anläggningar och samfälligheten har ansvar för vägnätet inom Svinningeudd, Österåker. Mer information

Kalender

Städdag – 20 april kl 9
Årsstämma Tomtägare – 20 april kl 13
Obs. Nästa pubkväll är på Valborg
Valborg – 30 april

Svinningeudds Tomtägare- och Samfällighetsföreningar

 • Förslag till Årsstämma i Tomtägareföreningen

  Här hittar du alla förslag till årsstämman: styrelsens propositioner samt en motion från en av våra medlemmar.

 • Kallelse till Årsstämma i Tomtägareföreningen

  Svinningeudds Tomtägareförening välkomnar dig till vår årsstämma. Här finner du all information relaterad till mötet, inklusive dagordning och ekonomiska rapporter.

 • Omförrättningen

  Information om den avslutade lantmäteriförrättningen med en ny utfartsrätt och justering av andelstalen. Beslutet innebär ökad ägarandel och förändringar i ersättningarna för de berörda fastigheterna.

 • Grannsamverkan

  Inbrottsinformation från polisen. Inför din kommande resa delar vi med viktiga säkerhetstips från polisen Mats Hessler, Lokalpolisområde Södra Roslagen.

 • Strandlek

  Badvattenkvalitet

  Österåkers kommun noggrant övervakar och genomför regelbundna besiktningar och provtagningar vid Trälhavet, för att säkerställa vattenkvaliteten. Här hittar du länk till vattenprover och dagens vattentemperatur.

 • Förpackningsåtervinning

  Regeringen beslutade sommaren 2022 om betydande förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Denna reform innebär omfattande förändringar för kommunerna, inklusive ansvar för insamling och separering av förpackningar. Läs vidare för att förstå de centrala hållpunkterna och hur det påverkar dig som villaägare.