Om Föreningarna

Svinningeudds Tomtägareförening förvaltar gemensam mark och anläggningar och samfälligheten har ansvar för vägnätet inom Svinningeudd, Österåker. Mer information

Kalender

* Boka boulebana och spela!

* Midsommar! 21 juni kl. 14 i badviken

* Boule tävling: 14 juli. Mer info snart!

 

Svinningeudds Tomtägare- och Samfällighetsföreningar

 • Gräsklipparen vandrar nu runt vid badet!

  Föreningens robotgräsklippare är nu på plats och gör ett utmärkt jobb! Du kan hjälpa den genom att: Plocka undan leksaker. Flytta picknickborden. Låt målet stå där det står!

 • Utflyktsmål i naturen

  Artikeln Utflyktsmål i naturen från Österåkers Naturskyddsföreningen presenterar olika naturområden och utflyktsmål som finns tillgängliga i vår närhet.

 • Omförrättningen

  Information om den avslutade lantmäteriförrättningen med en ny utfartsrätt och justering av andelstalen. Beslutet innebär ökad ägarandel och förändringar i ersättningarna för de berörda fastigheterna.

 • Grannsamverkan

  Inbrottsinformation från polisen. Inför din kommande resa delar vi med viktiga säkerhetstips från polisen Mats Hessler, Lokalpolisområde Södra Roslagen.