*Påminnelse* : Årsstämmor i Tomtägareföreningen
och i  Samfällighetsföreningen (vägar) hålls lördag 30 mars i föreningsstugan

Här är de officiella Kallelserna till båda stämmorna.

  • Motioner till Tomtägareföreningen kan inlämnas skriftligen (t ex per e-post) senast 16e mars. Motionärens namn och kontaktuppgift måste tydligt framgå.
  • Motionstiden för Samfällighetsföreningen (vägfrågor) har redan gått ut. Inga motioner har inkommit.

(Av miljöskäl skickas enbart själva kallelsen ut per papperspost, samt per e-post till de som anmält e-postadress. Övriga möteshandlingar publiceras här, samt visas på skärm i möteslokalen)
———————————————————————————————————-

Kalender 2019

2019-03-16  lördag: Sista dag att lämna förslag (motioner) angående allt utom vägar till Tomtägareföreningens styrelse

2019-03-30  lördag:  Årsmöten både i Tomtägareföreningen och i Vägsamfälligheten

2019-04-27  lördag:  Vårens städdag i Badviken

2019-04-30  tisdag:   Valborgsfirande med brasa i Badviken

2019-05-24   fredag:  Irländsk Afton med Irländska bandet Blarney Pilgrims som gästat Svinningeudd flera gånger tidigare. Värdar är Tommy & Annette.  Se Anslagstavlorna senare i vår.

2019-06-21  fredag: Midsommarfirande i Badviken

2019-10-05  lördag: Höstens städdag i Badviken

Ytterligare kvällar med träffar i föreningsstugan kan tillkomma. Håll utkik efter inbjudningar på anslagstavlorna.

Styrelsen når du på styrelsen@svinningeudd.se eller info@svinningeudd.se

Trivselregler

Tomtägareföreningens styrelse antog under våren 2018 några trivselregler för Svinningeudd. Dessa finns på föreningens anslagstavlor men nu även här nedan
(och nåbara i menyn ovan under ‘Tomtägareföreningen”)

Länk till Trivselregler

================================


Tomtägareföreningens stadgar (beslutade 2018-03-24)

Samfällighetens stadgar (beslutade 2015-12-03)


================================

Tomtägareföreningens plusgiro är 25 17 78 – 7