Om Föreningarna

Svinningeudds Tomtägareförening förvaltar gemensam mark och anläggningar och samfälligheten har ansvar för vägnätet inom Svinningeudd, Österåker. Mer information

Kalender

Återkommer om det blir pub kväll den 31 maj

Midsommar!! Och du hjälper till?

Svinningeudds Tomtägare- och Samfällighetsföreningar

 • Protokoll SvTF årsstämma 2024 04 20

  Protokoll från Svinningeudds tomtägareförenings årsmöte vid föreningsstugan 2024-04-20.

 • Inbrottsinformation från Polisen

  Försök till bostadsinbrott i Margretelund. Två okända kvinnor kommer till villan och går runt huset och känner på dörrarna. De tar sig inte in i huset. Ytterligare en observation gör gällande att de sett en kvinna gå runt ett hus i området.

 • Omförrättningen

  Information om den avslutade lantmäteriförrättningen med en ny utfartsrätt och justering av andelstalen. Beslutet innebär ökad ägarandel och förändringar i ersättningarna för de berörda fastigheterna.

 • Strandlek

  Badvattenkvalitet

  Österåkers kommun noggrant övervakar och genomför regelbundna besiktningar och provtagningar vid Trälhavet, för att säkerställa vattenkvaliteten. Här hittar du länk till vattenprover och dagens vattentemperatur.