Observera att det nu är stopp för att lägga mer ris och brännbart på brasan i badviken tills EFTER SOMMAREN.  Ni som har ris på eller invid tomten, ombeds ta det till återvinning själva eller lagra det tills vi når slutet av augusti. Vi kommer att markera detta också nere vid brasan.

———————————————————————————————————-

Kalender 2019

2019-10-05  lördag: Höstens städdag i Badviken

———————————————————————————————————

Ytterligare kvällar med träffar i föreningsstugan kan tillkomma. Håll utkik efter inbjudningar på anslagstavlorna.

———————————————————————————————————

Föreningarnas årsstämmor avhölls Lördagen den 30 April. Tack ni som deltog. Samtliga möteshandlingar inklusive protokollen hittar du HÄR

———————————————————————————————————

Styrelsen når du på styrelsen@svinningeudd.se eller info@svinningeudd.se


Tomtägareföreningens stadgar (beslutade 2018-03-24)

Samfällighetens stadgar (beslutade 2015-12-03)


========================================================

Tomtägareföreningens Plusgirokonto är 25 17 78 – 7
(ange alltid vem inbetalaren är och vad betalningen avser)