Från Styrelsen inför 2019

Hej alla medlemmar. Inför 2019 skickade vi någon vecka före jul ut ett nyhetsbrev till alla Tomtägareföreningens medlemmar. Om mailet kommit bort på vägen eller du vill läsa det igen så finns det viktigaste repeterat här.   Nedan finner du även viktiga datum inför 2019.
/ Gott Nytt År önskar Styrelsen

Efterlysning:

Någon har sent i höst lämnat en havererad motorbåt på vändplanen vid båtbryggan. Ägaren måste omgående frakta bort den! Båten har sannolikt placerats där av någon som har koden till rampen, dvs en medlem. Om någon vet vem ägaren är eller vem som lämnat båten där, vänligen informera oss med ett mail till styrelsen@svinningeudd.se

Kalender 2019

2019-01-31   Sista dag att lämna förslag (motioner) angående vägarna till Vägsamfällighetens styrelse.

2019-03-16  Sista dag att lämna förslag (motioner) angående allt utom vägar till Tomtägareföreningens styrelse

2019-03-30 Årsmöten både i Tomtägareföreningen och i Vägsamfälligheten

2019-04-27 Vårens städdag i Badviken

2019-04-30 Valborgsfirande med brasa i Badviken

2019-06-21 Midsommarfirande i Badviken

2019-10-05 Höstens städdag i Badviken

Träffar i föreningsstugan sista fredagen i månaden: Dagar och värdar för 2019 är ej bestämda än. Håll utkik efter inbjudningar på anslagstavlorna.

Styrelsen når du på styrelsen@svinningeudd.se eller info@svinningeudd.se

Trivselregler

Tomtägareföreningens styrelse antog under våren 2018 några trivselregler för Svinningeudd. Dessa finns på föreningens anslagstavlor men nu även här nedan
(och nåbara i menyn ovan under ‘Tomtägareföreningen”)

Länk till Trivselregler

================================

Årsstämmor 2018

Protokollen från båda årsstämmorna samt övriga möteshandlingar finns att läsa här!

/ Styrelsen


Tomtägareföreningens stadgar (beslutade 2018-03-24)

Samfällighetsföreningens stadgar (ska läggas upp)


================================

Tomtägareföreningens plusgiro är 25 17 78 – 7