Kontakt

Svinningudds Tomtägareförening UPA

medlem@svinningeudd.se (medlemsärenden, fågor eller synpunkter)

bryggan@svinningeudd.se (bryggfrågor)

kassor@svinningeudd.se (ekonomifrågor)

Ordförande Svinningeudds Tomtägareförening UPA
Katarina Biertz, Svinningeuddsvägen 46,

Tomtägareföreningens Plusgirokonto är 25 17 78 – 7
(ange alltid vem inbetalaren är och vad betalningen avser)

Vid problem med föreningens robotgräsklippare vid badet klipp@svinningeudd.se.


Svinningeudds Samfällighet (Vägförening)

vagar@svinningeudd.se (vägfogde)
Vid akuta ärenden ring Sören Andersson, 070 577 87 73

ekonomi@svinningeudd.se (ekonomifrågor)

info@svinningeudd.se (övriga frågor)

Ordförande Svinningeudds Samfällighetsförening
interim Ord. Jan Saare, Svinningeuddsvägen 32, 070 444 07 51

Vägsamfällighetens Plusgirokonto är 86 52 09 –1
(ange alltid vem inbetalaren är och vad betalningen avser)