Kontakt

Svinningudds Tomtägareförening UPA

Medlemsärenden, frågor eller synpunkter (ej frågor kring vägar):

medlem@svinningeudd.se

Bryggfrågor:

bryggan@svinningeudd.se

Ekonomifrågor:

kassor@svinningudd.se

Ordförande Svinningeudds Tomtägareförening UPA
Jan Saare, Svinningeuddsvägen 32,  070 444 07 51


Svinningeudds Samfällighet (Vägförening)

vagar@svinningeudd.se
 (Vägfogde: Anders Hedlund nås primärt via e-post ovan. (Vid akuta ärenden 0704242408))

Övriga frågor kring samfälligheten

info@svinningeudd.se

Ekonomifrågor Samfälligheten

ekonomi@svinningudd.se


Ordförande Svinningeudds Samfällighetsförening
Jan Saare, Svinningeuddsvägen 32,  070 444 07 51


Grannföreningar:

Västerskärsringen

Svinninge tomtområde

Nantes