Fibernät

Svinningeudds fibernät finns inom Svinningeudds Tomtägareförenings vägnät, inklusive Svinningeuddsvägen, Björnkärrsvägen, Björnholmsvägen och Lisa Bökers väg. Nätet drivs av kommunikationsoperatören X-akt AB i samarbete med IP-Österåker.

Internetabonnemang

Föreningen har inlett ett projekt att ansluta via ett gruppabonnemang. Det kommer innebära att i ditt medlemskap i Svinningeudds Tomtägareförening kommer Internetabonnemanget att ingå. Detta kommer att faktureras av Tomtägareföreningen.

Vart ska du vända dig vid eventuella problem?

Snabb felsökning av krånglande Internet

Som en del i arbetet med att få tillstånd Gruppabonnemanget och idag har avtal med IP-Österåker ska du vända dig till fiber@svinningeudd.se om du har problem med Internet och inte till IP-Österåker direkt. Andra tjänster som Netflix, Spotify, Sappa osv kontaktar du givetvis den tjänsteleverantören.

Anledningen till denna omläggning är att IP-Österåker sålt sina enskilda privatabonnemang till Bredband2. Men ett gruppabonnemang kommer kostnaden jämfört med eget abonnemang bli ca hälften.

Nyanslutning

Nytillkomna fastigheter är välkomna att ansöka om anslutning. Startavgiften är 15 000 kr* per hushåll till Tomtägareföreningen. Under 2023 var installationskostnaden 14 590 kr, fakturerad av entreprenaden. Ytterligare kostnader kan tillkomma om nätet måste dras fram till en nybildad fastighet eller om närområdet är fullbelagt.

Kontakta föreningen på fiber@svinningeudd.se för mer information och ansökningsblankett.

Observera att medlemskap i Tomtägareföreningen är nödvändigt under hela användningsperioden för fiberanslutningen. Om medlemsavgiften inte betalas kan föreningen avbryta inkopplingen.

* Fastigheter som var medlemmar vid fibernätets installation (2013) kan aktivera sin fiberanslutning mot en startavgift på 5 000 kr.

Mer information

Kontakta föreningen på fiber@svinningeudd.se.