Fibernät

Fibernätet inom Svinningeudd

Från den 2 mars 2022 kommer Svinningeudds Tomtägareförenings fibernät att byta sk. Kommunikationsoperatör från Teknikbyrån/IP-Only till X-akt AB (samarbetar med IP-Österåker och Österåkers Stadsnät).

Bytet ger oss möjlighet att teckna Internetabonnemang hos IP-Österåker (IP-Österåker) för 249 kr / månaden för 500/500 Mbit/s.

Det viktigaste:

  • Svinningeudds Tomtägareförening kommer efter den 2 mars 2022 ha X-akt (X-akt) som kommunikationsoperatör. Det innebär att de ansvarar för fiber och fiber-utrustning.
  • Tomtägareföreningen har en anslutningsavgift för fiber på 15.000 Kr per hushåll.
    Kostnader därutöver kan tillkomma om nätet måste dras fram till nybildad fastighet.
  • Fastigheter som var medlemmar i tomtägareföreningen när fibernätet installerades har
    tillgång till EN fiberanslutning utan anslutningsavgift till föreningen.
  • För att nyttja fiberanslutningen måste hushållet vara medlem i tomtägareföreningen under hela perioden då fiberanslutningen utnyttjas.  (årsavgift f.n. 500:-)

Bakgrund

Svinningeudds tomtägareförening lät installera ett eget fibernät inom Svinningeudd  i samband med att vägarna grävdes upp för VA-installationer av Roslagsvatten åren 2013/2014. Initialt drogs fibernätet fram till alla då existerande fastigheters tomtgräns/avlämningspunkt, varefter de som ville aktivera fiberanslutningen hade att själva låta förlägga fiberrör vidare på den egna tomten och in i huset. Efter det att nätet initialt färdigställdes har ett antal nytillkommande fastigheter också anslutits.

Vart skall du vända dig vid eventuella problem?

I första hand skall du vända dig till din leverantörs support (tex Bahnhof, IP-Österåker, Sappa osv)
Om du har problem med leveransen från IP-Österåker är det viktigt att du mailar (info@ip-osteraker.se) in din anmälan/fråga. Då är det säkert att det registreras i deras ärendehanteringssystem. Glöm inte att ange din adress i mailet.

Nyanslutning till Svinningeudds fibernät

Svinningeudds fibernät finns inom Svinningeudds tomtägareförenings vägnät (Svinningeuddsvägen, Björnkärrsvägen, Björnholmsvägen och Lisa Bökers väg).

Fastigheter som var medlemmar i föreningen 2013/2014 och redan har ett fiberrör vid tomtgränsen:

Kontakta föreningen på fiber@svinningeudd.se. och meddela att befintligt fiberrör avses tas i bruk. På föreningens hemsida finns en speciellt framtagen blankett för ny beställning inom föreningen. Denna skickas sedan till Österåkers Stadsnät som sedan ombesörjer installationen. Kostnaden för installation är 2022 14.590 kr som betalas till Österåkers Stadsnät och 5.000 kr som betalas till Tomtägareföreningen.

Observera att fastighetsägaren måste vara medlem i Svinningeudds Tomtägareförening under hela den period då fiberanslutningen nyttjas. Om medlemsavgiften inte betalas till föreningen har de rätt att avbryta inkopplingen.

Nytillkomna fastigheter:

Fastigheter som inte var medlemmar i Tomtägareföreningen 2013/2014 när nätet installerades är välkomna att ansöka om att ansluta till Svinningeudds Tomtägareförenings fibernät. Anslutningsavgiften per fastighet/hushåll är idag 15 000 Kr per anslutning. Om nätet inte redan är framdraget till en nybildad fastighet eller nätet i närområdet är fullbelagt kan kostnader för grävning i föreningens mark tillkomma för fastighetsägaren.

Kontakta föreningen på fiber@svinningeudd.se. och meddela att befintligt fiberrör avses tas i bruk. På föreningens hemsida finns en speciellt framtagen blankett för ny beställning inom föreningen. Denna skickas sedan till Österåkers Stadsnät som sedan ombesörjer installationen. Kostnaden för installation är 2022 14.590 kr som betalas till Österåkers Stadsnät och 5.000 kr till Tomtägareföreningen. Observera att fastigheten/hushållet måste vara medlem i Svinningeudds Tomtägareförening under hela perioden då fiberanslutningen nyttjas. Om medlemsavgiften inte betalas har föreningen rätt att avbryta inkopplingen.

Installationstips  (mest relaterat till egen fiberrördragning från avlämningspunkten till huset)