Utfärdade tillstånd, tunga transporter

Tunga transporter via Svinningeuddsvägen

Alla planerade transporter som avviker från tillåtna begränsningar måste ha tillstånd. En extra avgift för utökat dolt slitage kan komma att debiteras fastighetsägaren. Underlåtenhet att söka tillstånd kan medföra extra kontrollavgift debiteras.

TillståndAdressSyfteGiltighet
En lastbilJaktvägen 11Grus16 april
Utfärdade tillstånd för tunga transporter via Svinningeuddsvägen.

Generell dispens har beviljats för räddningstjänst, renhållningsfordon och snöröjning.
Den extra avgiften för utökat slitage är reglerat i Anläggningslagen paragraf §48a .