Vägar

  • Inga tunga transporter är tillåtna pga vägförhållanden.

    Vänligen respektera detta. Överträdelser kommer att faktureras fastighetsägarna eller leda till åtal. Detta gäller även transporter till fastigheter inom Västerskärsringen, Kaptenshöjden och Athos väg. Överträdelse kommer att debiteras med förhöjd…