Grannsamverkan

Styrelsen i Svinningeudds Tomtägareförening
har startat Grannsamverkan igen. Den 19 september 2017 hölls ett informationsmöte i föreningsstugan där deltagarna fick information av polisen om hur grannsamverkansgrupper bedriver sin verksamhet och hur polisen stöder initiativen och informerar.

Därutöver fick deltagarna ta del av många nyttiga tips om hur man håller uppsikt i området och försvårar för inbrottstjuvar.

Grannsamverkan webbplats

Den som vill veta mer eller ta del av polisens informations-epost om samverkan och inträffade brott i Österåker kan kontakta vår samordnare:
Nils Jönsson,
Björnholmsvägen 20,
epost: nils @ nimation.se.