Aktuellt

  • Förslag till Årsstämma i Tomtägareföreningen
    Här hittar du alla förslag till årsstämman: styrelsens propositioner samt en motion från en av våra medlemmar.
  • Kallelse till Årsstämma i Tomtägareföreningen
    Svinningeudds Tomtägareförening välkomnar dig till vår årsstämma. Här finner du all information relaterad till mötet, inklusive dagordning och ekonomiska rapporter.
  • Omförrättningen
    Få aktuell information om den avslutade lantmäteriförrättningen med en ny utfartsrätt och justering av andelstalen. Beslutet innebär ökad ägarandel och förändringar i ersättningarna för de berörda fastigheterna.