Trivselregler

TRIVSELREGLER FÖR MEDLEMMAR I SVINNINGEUDDS TOMTÄGAREFÖRENING,

Trivselreglerna antogs av styrelsen under våren 2018 i syfte att öka trivseln inom Svinningeudd och att underlätta för medlemmarna att samverka smidigt.

Senast Uppdaterade 2018-05-26

Soptunnors placering

Tunnor skall vara placerade på den egna tomten (utom på tömningsdagen). Soptunnor får inte varaktigt ställas upp vare sig på vägområdet eller på föreningens mark. Tag reda på var tomtgränsen går.

Hastighet

Inom föreningens område gäller max 30 km/tim, gärna lägre vid passering av gående.

Parkering

Varaktig eller återkommande parkering av fordon, släpvagnar mm skall ske på respektive tomt och inte på föreningens mark. Detta gäller i allra högsta grad även för båttrailers. Det finns två parkeringsområden där man kan parkera tillfälligt 1/ vid båtbryggan 2/ i slutet på Lisa Bökers väg. Vid båtbryggan skall man i första hand parkera på vänster sida med fronten mot det röd-vita staketet.  OBS PARKERA EJ NERE VID BADET.

Diken

Diken och motsvarande ytor utanför våra tomter rensar vi själva från skymmande sly och ser också till att regnvatten obehindrat kan passera genom vägtrumman om ni har en sådan under er infart. Viktigt också att hålla häckar och träd klippta på ett sådant sätt att grenar inte hänger ut över dike och väg. Hela häcken skall vara på tomtmarken.

Hundar

Det är inte tillåtet att ha lösa hundar springande i området. De skall alltid vara kopplade. Många människor är dessutom rädda för hundar.

Tunga transporter

Om byggnation planeras som kräver tunga transporter måste vägfogden omgående kontaktas.