Handlingar

Här organiseras olika inlägg som är relaterade till Samfällighetens möten, årsstämmor och liknande händelser.

  • Välkomna till Samfällighetens Årsstämma 2024

    Kallelse till årsstämma Datum: 10 april 2024Plats: Föreningsstugan, SvinningeuddTid: kl. 19.00 Svinningeudds samfällighetsförening inbjuder härmed till årsstämma. Alla medlemmar i Svinningeudds samfällighetsföreningen är välkomna! De som inte kan närvara men…

  • Omförrättningen

    Få aktuell information om den avslutade lantmäteriförrättningen med en ny utfartsrätt och justering av andelstalen. Beslutet innebär ökad ägarandel och förändringar i ersättningarna för de berörda fastigheterna.