Ny i Svinningeudd

Svinningeudds Tomtägareförening

Om du är ny i Svinningeudd och äger en fastighet där, har du möjlighet att vara med i Svinningeudds Tomtägareförening UPA (ekonomisk förening). Föreningen bildades 1945 med syfte att tillvarata fastighetsägarnas intressen och förvalta gemensamma tillgångar för områdets boende. Föreningen äger och förvaltar idag:

  • Föreningsstugan i badviken, som används för sammankomster i föreningen, men som även kan hyras av medlemmarna för privata evenemang.
  • Båtbryggan vid slutet av Björnholmsvägen, där medlemmarna erbjuds båtplatser i mån av tillgång.
  • Eget fibernät som ger medlemmarna snabbt Internet, TV, mm.
  • Badplats med bollplan, lek- och grillmöjligheter

Under året arrangeras olika aktiviteter, som anslås på föreningens anslagstavlor, inklusive Valborgs- och Midsommarfirande, pubkvällar, och städdagar. Föreningen är även engagerad i grannsamverkan.

För att ansöka om medlemskap i tomtägareföreningen, kontakta medlem@svinningeudd.se. Årsavgiften är för närvarande 500 kr per år för bebyggd tomt.

Svinningeudds Samfällighet

Tomtägareföreningen äger den gemensamma marken inom området och förvaltar den, men skötseln av vägarna överfördes 2016 till Svinningeudds Samfällighetsförening.

Vägarna inom vårt område underhålls genom en gemensamhetsanläggning och en samfällighet där varje fastighetsägare som nyttjar vägarna betalar årligen för sin andel. Varje fastighet inom Svinningeudd äger en andel i gemensamhetsanläggningen. Vid bildandet av en ny fastighet inom Svinningeudd genomför Lantmäteriet en värdering av anläggningen och fastställer det belopp som den nya medlemmen ska erlägga som inträdesavgift.