Ny i Svinningeudd

Är du ny i Svinningeudd? Fastighetsägare som bor inom Svinningeudd har möjlighet att vara med i Svinningeudds Tomtägareförening UPA  (ekonomisk förening).

Föreningen bildades 1945 och hade då som nu till syfte att tillvarata fastighetsägarnas intressen samt att tillskapa och förvalta gemensamma anläggningar/tillgångar till gagn för de boende i området. Anläggningarna som föreningen äger och förvaltar är idag:

  • Båtbryggan vid slutet av Björnholmsvägen, där medlemmarna erbjuds båtplatser i mån av tillgång.
  • Föreningsstugan i badviken, som används för sammankomster i föreningen, men som även kan hyras av medlemmarna för privata evenemang.
  • Eget fibernät som ger medlemmarna snabbt Internet, TV, mm.
  • Badplats med bollplan, lek- och grillmöjligheter

Under året ordnas olika aktiviteter som anslås på föreningens anslagstavlor, däribland:

  • Valborgsfirande
  • Midsommarfirande
  • Pubkvällar för medlemmar, ibland med live-musik
  • Städdagar höst och vår, då vi vårdar vår mark och våra anläggningar

Föreningen är även aktiv inom grannsamverkan.

Föreningen äger och förvaltar den gemensamma marken inom området (bad, skog, vägmark, mm).  Föreningen förvaltar dock inte längre vägarna inom Svinningeudd. 2016 överfördes vägunderhållet till en för ändamålet nybildad vägsamfällighet, Svinningeudds samfällighetsförening.

Föreningens upptagningsområde avser fastigheterna på Svinningeuddsvägen, Björnkärrsvägen, Björnholmsvägen, Lisa Bökers Väg samt en kort del i början av Jaktvägen.

Ansök om medlemsskap i tomtägareföreningen till medlem@svinningeudd.se
Årsavgiften är f.n. 500 kr / år för bebyggd tomt.

————————————————————————————-

Svinningeudds Samfällighet.

Vägarna inom vårt område sköts och underhålls i en gemensamhetsanläggning och en samfällighet där alla som nyttjar vägarna betalar årligen för sin andel.
Varje fastighet inom Svinningeudd har andel i gemensamhetsanläggningen. Om en ny fastighet bildas inom Svinningeudd gör Lantmäteriet en värdering av anläggningen och fastställer det belopp som den nya medlemmen ska erlägga som inträdesavgift.