Svinningeudds Tomtägare- och Samfällighetsföreningar

 • Grannsamverkan

  Inbrottsinformation från polisen. Inför din kommande resa delar vi med viktiga säkerhetstips från polisen Mats Hessler, Lokalpolisområde Södra Roslagen.

 • Strandlek

  Badvattenkvalitet

  Österåkers kommun noggrant övervakar och genomför regelbundna besiktningar och provtagningar vid Trälhavet, för att säkerställa vattenkvaliteten. Här hittar du länk till vattenprover och dagens vattentemperatur.

 • Förpackningsåtervinning

  Regeringen beslutade sommaren 2022 om betydande förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Denna reform innebär omfattande förändringar för kommunerna, inklusive ansvar för insamling och separering av förpackningar. Läs vidare för att förstå de centrala hållpunkterna och hur det påverkar dig som villaägare.