Ska du bygga?

Avgifter tas ut för byggtrafik

Då vägarna slits mycket mer vid tung trafik har Svinningeudds Samfällighetsförening beslutat att ta ut en slitageavgift för att bidra till det långsiktiga vägunderhållet vid byggnation och markarbeten, mm, eller då ett kraftigt utökat vägslitage uppstår till följd av ett större antal tunga transporter.

Enligt anläggningslagen § 48a är en fastighetsägare som tillfälligt använder vägen i väsentligt större omfattning än normalt, skyldig att betala ersättning för det onormala slitage som uppstår.

Ansökan om byggtrafik görs till vägfogden, enligt ovan, i god tid innan de tunga transporterna ska påbörjas. En beräkning av förväntat antal tunga transporter, dess syfte och tidsperioden som transporterna ska pågå ska meddelas vid ansökan.

För mer detaljerad information, besök Tunga transporter nedan.