Trivselregler & Stadgar

Trivselreglerna antogs av styrelsen under våren 2018 för att öka trivseln inom Svinningeudd och underlätta smidig samverkan mellan medlemmarna. Senast uppdaterade 2018-05-26.

Soptunnors placering

Tunnor bör vara placerade på den egna tomten (utom på tömningsdagen). Soptunnor får inte varaktigt placeras vare sig på vägområdet eller på föreningens mark. Medlemmarna uppmanas att känna till och respektera tomtgränserna.

Hastighet

Inom föreningens område gäller en hastighetsbegränsning på max 30 km/tim, och det är önskvärt att hålla en ännu lägre hastighet vid passering av gående.

Parkering

Varaktig eller återkommande parkering av fordon, släpvagnar, etc., bör ske på den respektive tomten och inte på föreningens mark. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt båttrailers, och det finns två angivna parkeringsområden för tillfällig parkering: vid båtbryggan och i slutet av Lisa Bökers väg. Vid båtbryggan bör parkering i första hand ske på vänster sida med fronten mot det röd-vita staketet. Det är viktigt att undvika parkering nära badområdet.

Diken

Medlemmarna ansvarar för att rensa diken och motsvarande ytor utanför sina tomter från skymmande sly. De bör också säkerställa att regnvatten fritt kan passera genom vägtrumman om det finns en sådan under infarten. Häckar och träd bör hållas klippta så att grenar inte hänger ut över dike och väg. Hela häcken ska vara inom tomtmarken.

Hundar

Det är ej tillåtet att ha lösa hundar springande i området. Hundar bör alltid hållas kopplade av hänsyn till andra människor, och hänsyn tas till att många kan vara rädda för hundar.

Tunga transporter

Vid planerad byggnation som kräver tunga transporter bör vägfogden kontaktas omgående för att samordna och underlätta eventuella åtgärder.

Stadgar