Förslag till Årsstämma i Tomtägareföreningen

This content has been archived. It may no longer be relevant

Här hittar du alla förslag till årsstämman den 20 april kl 13 i föreningsstugan: styrelsens propositioner till lekpark, robotgräsklippare, stadgeändringar, samt en motion från en av våra medlemmar. Se även dagordning för mötet på https://www.svinningeudd.se/2024/04/svtf-arsstamma-2024/.


Propositioner

Bilaga Lekpark


Motion